Σ.Ε.Γ.Ε
Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Το προφίλ μας


Ο Σ.Ε.Γ.Ε. είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), με πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και απευθύνεται στις γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στη Θεσσαλονίκη και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. είναι μέλος της Επιτροπής Εμπορίου & Ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), του Συνδέσμου Γυναικών επιχειρηματιών της Μεσογείου (AFAEMME), του Δικτύου WeConnect International, ενώ αρκετά μέλη του συμμετέχουν στις διοικήσεις Επιμελητηρίων. Συνεργάζεται με υπουργεία, κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση των συμφερόντων των γυναικών που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

οι Στόχοι μας


 • Πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών σε επιχειρηματικά δίκτυα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
 • Βελτίωση των κοινωνικών, πολιτικών και επιχειρηματικών θεμάτων που αφορούν στις γυναίκες επιχειρηματίες
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα συμβουλευτικής γυναικών για την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη
 • Προώθηση της αμφίδρομης πληροφόρησης σε θέματα πολιτικής για την ισότητα των φύλων με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς
 • Διεύρυνση και βελτίωση της γνωστικής βάσης των γυναικών επιχειρηματιών
 • Δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης και βιωσιμότητας των γυναικείων επιχειρήσεων
 • Προσωπική ανάπτυξη και ενεργός συμμετοχή των γυναικών στο επιχειρείν.
 • Ενίσχυση της επαγγελματικής ένταξης των γυναικών στο πλαίσιο των περιορισμένων δυνατοτήτων που προσφέρει το περιβάλλον στο οποίο ζουν
 • Οικονομική, επαγγελματική και επιχειρηματική ενδυνάμωση των γυναικών θυμάτων βίας

Η Φιλοσοφία μας


Ο Σ.Ε.Γ.Ε. παρέχει στις γυναίκες επιχειρηματίες της Ελλάδος το περιβάλλον για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις και τους εαυτούς τους, προάγει τη νεανική επιχειρηματικότητα, βελτιώνει την αναγνωρισιμότητα των επιτευγμάτων τους στις επιχειρήσεις τους και προωθεί την ανάπτυξη των γυναικείων επιχειρήσεων μέσα από την έρευνα και την πληροφόρηση. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. προάγει τη δεοντολογία και την ηθική στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των γυναικών, ενώ συγχρόνως αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν τη συναίσθηση της κοινωνικής του ευθύνης.

Δράσεις / Παρεμβάσεις


 • Συμβουλευτική σε Γυναίκες Επιχειρηματίες
 • Εκπαίδευση σε Γυναίκες Επιχειρηματίες και Υπαλλήλους σε Γυναικείες Επιχειρήσεις
 • Mentoring-Coaching σε Γυναίκες που είτε είναι επιχειρηματίες, είτε επιθυμούν να γίνουν
 • Δικτύωση Επιχειρήσεων εντός και εκτός συνόρων.
 • Οργάνωση και Υποστήριξη Επιχειρηματικών Αποστολών, Β2Βs.
 • Ενημέρωση σε Επιχειρηματικά Θέματα.

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας,

και μείνετε πάντα ενημερωμένοι.