Ενημερωτική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη (2014) - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)