Ενημερωτική ημερίδα στο Κιλκίς (2015) - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)