Επιχειρηματική Αποστολή στην Τουρκία (2015) - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)