1ο Κατάστημα FORME στη Θεσσαλονίκη (2020) - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)