Σ.Ε.Γ.Ε.: e-roundtables (2020) - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)