Ομάδες Εργασίας - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)

Ενέργειας

Η ομάδα εργασίας δημιουργήθηκε με πρώτο στόχο τον συντονισμό της πρώτης Ενεργειακής Κοινότητας Γυναικών ευρείας βάσης σε Ελλάδα και Ευρώπη, μια πρωτοβουλία του Σ.Ε.Γ.Ε. Βέβαια, αυτό ήταν το πρώτο βήμα εφόσον έχουμε πολλά να περιμένουμε από τη συγκεκριμένη επιτροπή.

Marketing

Κάποιος σοφός είπε, “ακόμη κι αν είσαι ο καλύτερος, αν δεν το ξέρει το κοινό, τότε παύεις να είσαι ο καλύτερος”. Η ομάδα εργασίας του Marketing φροντίζει να φτάσει το μήνυμα σε όλες εσάς. Σκοπός μας είναι, να γίνεται εύκολα ορατό, τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς, τα μέλη μας και τις επωφελούμενες μας.

Οργάνωσης

Πρόκειται για την ομάδα εργασίας, που αναλαμβάνει τη σωστή διαχείριση των δράσεων, τόσο σε χρονικό επίπεδο, όσο και κατ΄ απαίτηση. Επιμελείται την υλοποίηση των δράσεων, συναντήσεων, σεμιναρίων που προκύπτουν από τις ομάδες εργασίας και τα forum των μελών.

Επικοινωνίας

Σκοπός αυτής της ομάδας είναι η διάδραση και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών, καθώς και οι συναντήσεις για πιλοτικές εφαρμογές και δράσεις. Βασικός άξονας είναι να αξιοποιούνται όλες οι γνώμες και οι ιδέες.

Συμβουλευτικής

Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από εξειδικευμένα και έμπειρα μέλη μας και στόχο έχει κυρίως θέματα επαγγελματικής υποστήριξης, είτε της υπάρχουσας δραστηριότητας των μελών, είτε αυτής που θα θέλανε να δημιουργήσουν. Επίσης οργανώνει τις σχετικές εξειδικευμένες δράσεις και φέρνει σε επαφή, βάσει αναγκών, την επωφελούμενη με την κατάλληλη εθελόντρια.

Ενδυνάμωσης

Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας είναι πολυσυλλεκτική και απαρτίζεται από επαγγελματίες εκπαιδευτές, επιστήμονες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι σχεδιάζουν και επιμελούνται την υλοποίηση των δράσεων ενδυνάμωσης προς μέλη και επωφελούμενες.

Σχεδιασμός Νέων Δράσεων

Πρόκειται για την ομάδα εργασίας, που αναλαμβάνει τη σωστή διαχείριση των δράσεων, τόσο σε χρονικό επίπεδο, όσο και κατ΄ απαίτηση. Επιμελείται την υλοποίηση των δράσεων, συναντήσεων, σεμιναρίων που προκύπτουν από τις ομάδες εργασίας και τα forum των μελών.