ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν  1-25 άτομα για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΕΦΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45 %.

Οι εργαζόμενοι επιδοτούνται με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 200€) .

Τα προγράμματα είναι ποικίλων ενδιαφερόντων διάρκειας 40 ωρών (10 μέρες) και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική

Με τη λήξη των προγραμμάτων χορηγείται  Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος.