Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης (2015) - Sege