Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης (2015) - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)