Ενημερωτική ημερίδα στην Αθήνα (2015) - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)