Εναρκτήρια συνάντηση του έργου ERIAS στο Μιλάνο (2019) - Sege