Εκδήλωση: ΕGΝΑΤΙΑ ΕΧPO Πτολεμαΐδα (2017) - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)