Διακλαδικές Δράσεις - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)

Ενεργειακές Κοινότητες

Μια νέα καινοτόμο δράση του Σ.Ε.Γ.Ε. αποτελεί και η ίδρυση της 1ης Ενεργειακής Κοινότητας «λαϊκής βάσης» για γυναίκες επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με ανταποδοτικά οφέλη.

Σε συνεργασία με ειδικούς στις ενεργειακές κοινότητες και έχοντας προχωρήσει στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με την Κοιν.Σ.Επ ΗΛΕΚΤΡΑ Energy, επίσημο μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών (RESCOOP), τολμούμε την ενεργειακή μετάβαση, μέσω ενός τοπικού αστικού συνεταιρισμού, με σκοπό τα μέλη μας ως πολίτες και ως επιχειρήσεις (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα), να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας και να μειώσουν το κόστος της επιχείρησής τους και να αυξήσουν το οικογενειακό τους εισόδημα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@sege.gr

E -roundtables

Εγκαινιάσαμε τον πρώτο κύκλο ηλεκτρονικών σεμιναρίων-συζητήσεων (e-roundtables) με αφορμή την πανδημία του κορωνοιού αφουγκραζόμενες την ανάγκη που προέκυψε για αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας με τα μέλη.

Στα διαδικτυακά αυτά σεμινάρια-συζητήσεις προσκεκλημένοι είναι κάθε φορά εξειδικευμένοι ομιλητές, καλύπτοντας μια διαφορετική θεματική ενότητα πάντοτε με επίκεντρο την γυναίκα επαγγελματία/επιχειρηματία.

Προηγούμενα e-roundtable:

Workshops

Ανοίγοντας νέους δρόμους επικοινωνίας με σύγχρονες πρακτικές, που αφορούν ποικίλα θέματα και προσφέρονται από εξειδικευμένα μέλη ΣΕΓΕ, εγκαινιάσαμε έναν νέο κύκλο ΔΩΡΕΑΝ διαδραστικών εργαστηρίων.

Σε κάθε e-Workshop, αναλαμβάνουν τα μέλη μας, με θεματολογία σχετική με το αντικείμενό τους, να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν τις συμμετέχουσες.

Σκοπός είναι αφενός να δώσουμε την ευκαιρία στα μέλη μας να προβάλλουν την δουλειά τους, η κάθε μια στον δικό της τομέα και αφετέρου να υπάρχει περαιτέρω αλληλεπίδραση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@sege.gr .

Επιχειρηματικές Συναντήσεις

Διοργανώνουμε επιχειρηματικές αποστολές σε χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκής ζώνης και διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις με επιχειρήσεις του εξωτερικού, με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Σκοπός των επιχειρηματικών συναντήσεων είναι:

  • η ανταλλαγή εμπειριών
  • η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργειών μεταξύ των μελών, με γυναικείες επιχειρήσεις που ανήκουν σε συμπληρωματικούς ή όμοιους επιχειρηματικούς τομείς.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@sege.gr .