Ανά Τομέα - Sege

Στον Σ.Ε.Γ.Ε. δημιουργούμε καινοτόμες και ανταποδοτικές δράσεις προς τα μέλη μας αυτοχρηματοδοτούμενες από τον Σύνδεσμο, φροντίζοντας να καλύπτουμε εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχειρηματικού και επαγγελματικού τομέα, όπως:

 • ο Τουρισμός
 • η Έρευνα
 • το Εμπόριο
 • η Αγροτική Οικονομία
 • η Οικοτεχνία
 • η Βιομηχανία,
 • η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • η Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Διενεργώντας έρευνες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, πακέτα mentoring/συμβουλευτικής καθώς και ολοκληρωμένα πακέτα παροχής υπηρεσιών με βάση τα δεδομένα και τη σύγχρονη πραγματικότητα του κάθε επιχειρηματικού τομέα, προσφέρουμε στα μέλη μας:

 • τις λύσεις για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
 • την δικτύωσή τους
 • την ανεύρεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την επιχείρησή τους

Για περισσότερες πληροφορίες για τις τρέχουσες δράσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.