Ανά Τομέα - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)

Στον Σ.Ε.Γ.Ε. δημιουργούμε καινοτόμες και ανταποδοτικές δράσεις προς τα μέλη μας αυτοχρηματοδοτούμενες από τον Σύνδεσμο, φροντίζοντας να καλύπτουμε εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχειρηματικού και επαγγελματικού τομέα, όπως:

 • ο Τουρισμός
 • η Έρευνα
 • το Εμπόριο
 • η Αγροτική Οικονομία
 • η Οικοτεχνία
 • η Βιομηχανία,
 • η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • η Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Διενεργώντας έρευνες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, πακέτα mentoring/συμβουλευτικής καθώς και ολοκληρωμένα πακέτα παροχής υπηρεσιών με βάση τα δεδομένα και τη σύγχρονη πραγματικότητα του κάθε επιχειρηματικού τομέα, προσφέρουμε στα μέλη μας:

 • τις λύσεις για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
 • την δικτύωσή τους
 • την ανεύρεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την επιχείρησή τους

Για περισσότερες πληροφορίες για τις τρέχουσες δράσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.