Έρευνες - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)

Ο Σ.Ε.Γ.Ε.  δραστηριοποιείται στους τομείς Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας που στόχο έχουν να  παρέχουν υπηρεσίες στους επιχειρηματίες. Η συνεχώς μεταβαλλόμενη τεχνολογία, οι αυξημένες προσδοκίες των γυναικών επιχειρηματιών όπως και πολλοί άλλοι παράγοντές έχουν συμβάλλει στο να είναι οι Έρευνες πολύ σημαντικές για τις επιχειρήσεις.

Τα Μέλη του Συνδέσμου μας συμμετέχουν ενεργά στις Έρευνες, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και παραθέτοντας τις εμπειρίες και προσωπικές τους απόψεις γύρω από την επιχειρηματικότητα των γυναικών στην Ελλάδα.

Ο προσανατολισμός του Σ.Ε.Γ.Ε. μέσα από κάθε Έρευνα, είναι να βελτιώνει τη δημιουργία αξίας από τις επιχειρήσεις καθώς αποτελεί κινητήριο δύναμη της οικονομικής ανάπτυξής τους και παίζει σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα καινοτομίας των επιχειρήσεων.

Μέσα από την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων, την ανάπτυξη συλλογικής δράσης και των στοιχείων που απορρέουν από την εμπειρία και κεκτημένη γνώση γυναικών επιχειρηματιών, αυξάνεται το απόθεμα της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας.